Skip to content

Veja V-15
VQ0503109B

You may also like

Veja WMNS V-15 Chromefree Leather  VQ0503451AVeja V-15 VQ0503116BVeja Wmns V-15 Nubuck VQ1302616AVEJA V-15  Leather VQ021270Veja V-15 Leather - White & Black VQ0203304BVeja V-15  Sneaker  VQ0203086B

Sneaker details

StylecodeVQ0503109B
BrandVeja
StyleVeja V-15
ColorwayExtra White/Pierre/Sahara
AudienceMen
PublishedDecember 18, 2022 6:22 AM
UpdatedSeptember 11, 2023 10:33 AM