Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

Elke promotie door Sneakerjagers is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De gedragscode is te raadplegen via: https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/

Tenzij anders vermeld, kunnen alleen personen die in Europa en het Verenigd Koninkrijk wonen en 18 jaar of ouder zijn, deelnemen aan promotieactiviteiten.

Werknemers van Sneakerjagers, van een deelnemende partner, alsmede door Sneakerjagers ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

Op deze actie is ook de Privacyverklaring van Sneakerjagers van toepassing. Deze is te vinden op: https://www.sneakerjagers.com/privacy.

Artikel 2. Deelname

De campagnes lopen strikt binnen de tijdslimieten die op de promotie vermeld staan.

Sneakerjagers behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk moment uit te sluiten, in het bijzonder wanneer een deelnemer onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere manier in strijd met andere voorwaarden handelt.

Artikel 3. Slotbepaling

Sneakerjagers is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de actie of de uitgekeerde prijzen.

Voor klachten kunt u contact opnemen met: [email protected].

In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Sneakerjagers.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze actie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.