Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

Elke promotie door Sneakerjagers is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De gedragscode is te raadplegen via: https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/

Tenzij anders vermeld, kunnen alleen personen die in Europa en het Verenigd Koninkrijk wonen en 16 jaar of ouder zijn, deelnemen aan promotieactiviteiten.

Werknemers van Sneakerjagers, van een deelnemende partner, alsmede door Sneakerjagers ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

Op deze actie is ook de Privacyverklaring van Sneakerjagers van toepassing. Deze is te vinden op: https://www.sneakerjagers.com/privacy.

Artikel 2. Deelname

De campagnes lopen strikt binnen de tijdslimieten die op de promotie vermeld staan.

Sneakerjagers behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk moment uit te sluiten, in het bijzonder wanneer een deelnemer onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere manier in strijd met andere voorwaarden handelt.

Artikel 3. Slotbepaling

Sneakerjagers is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de actie of de uitgekeerde prijzen.

Voor klachten kunt u contact opnemen met: [email protected]

In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Sneakerjagers.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze actie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Earth Week 2022 Promotion

In de periode van 22 april tot en met 29 april 2022 maakt iedereen die een duurzame sneaker koopt op de Earth Week 2022 landingspagina kans op teruggave van het aankoopbedrag bij een trekking op 29 april 2022 aan het eind van de dag. Om mee te doen aan de trekking moeten zij een kopie van hun aankoopbewijs sturen naar [email protected] In totaal zullen 10 personen worden geloot om hun aankoopbedrag terug te ontvangen. Als een prijswinnaar niet binnen 7 werkdagen reageert, wordt een andere persoon uit de loting getrokken.